Huizenprijzen sprinten door historisch lage aanbod
05 mei 2021 
3 min. leestijd

Huizenprijzen sprinten door historisch lage aanbod

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op Annexum.nl

Naar permanente bewoning van recreatiewoningen?

De woningmarkt in Nederland is oververhit. Het tekort van ruim 330.000 duizend woningen drijft de prijzen op. Voor starters raakt het kopen van een betaalbare woning steeds verder uit zicht. Er wordt daarom steeds vaker gesproken over de optie om permanente bewoning van recreatiewoningen toe te staan. Met een recente wetswijziging lijkt de kans hierop toe te nemen. Maar het gros van de gemeenten blijft fel tegen.

Historisch laag aanbod in woningen

Volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) is het woningaanbod in Nederland op dit moment het laagst sinds 1995. Halverwege het eerste kwartaal 2021 stonden er circa 17.500 woningen te koop. Dat is maar liefst 42% minder dan een jaar geleden. De krapte-indicator voor bestaande woningen kwam in het eerste kwartaal 2021 uit op een dieptepunt van 1,7. De koper kan op dit moment dus uit minder dan twee huizen kiezen.

De huizenprijzen sprinten door dit historisch lage aanbod in één jaar nog harder omhoog met 15%. Het is de grootste toename in 20 jaar. Kopers nemen steeds meer risico’s om toch een huis te kunnen kopen, aldus de NVM. De vereniging omschrijft de huidige situatie op de huizenmarkt als ‘absurd’. NVM voorzitter Onno Hoes: “Het is ongekend wat er gebeurt op de huizenmarkt. De lage rente, het enorme woningtekort en de stabiele sociaal-economische vooruitzichten zorgen voor krapte en jagen de prijzen verder omhoog.’’

Van recreatiepark naar woonwijk

Daarom pleitten hoogleraren Peter Boelhouwer en Hugo Priemus van de Technische Universiteit Delft in het Parool ervoor dat gemeenten moeten stoppen met hun strijd tegen de permanente bewoning van recreatiewoningen. Zij vinden dat vakantieparken die geen toeristische functie meer vervullen, omgevormd moeten worden tot woonwijken.

Naar schatting wonen er in Nederland tussen 55.000 en 160.000 mensen permanent in een recreatiewoning. Boelhouwer: ‘‘Stel je voor dat lokale overheden hun eigen stringente regels naleven en al deze bewoners uit hun woning zetten. Tienduizenden mensen moeten dan op zoek naar een nieuw huis, terwijl er in ons land al sprake is van woningnood.’’

Daarbij is het bij bewoning van bestaande recreatiewoningen niet nodig om schaarse grond te reserveren voor nieuwbouw en kunnen deze als ideale woningen voor starters en senioren worden gezien. ‘‘Lokale overheden moeten denken in mogelijkheden’’, aldus Hugo Priemus.

Ook politieke partijen D66 en VVD zijn voor het legaliseren van permanente bewoning van recreatiewoningen. De maatregelen moeten helpen de grote druk op de woningmarkt te verlichten. 

Ondermijning lokaal beleid

Gemeenten reageren vooralsnog kritisch op de voorgenomen wijziging van de landelijke regelgeving. De aanpassing zou te algemeen zijn en de lokale beleidsvrijheid ondermijnen.

De Vereniging van Nederlandsche Gemeenten (VNG) vindt het onwenselijk dat toeristische woningen in natuurgebieden of aan de kust nu een permanente woonfunctie kunnen krijgen. Volgens de vereniging komt dit neer op een uitbreiding van het stedelijk gebied en wordt het buitengebied onder druk gezet. Het Interprovinciaal Overleg (IPO) en branchevereniging (Hiswa/Recron) sluiten zich bij dit standpunt aan.

In het Gelderse Harderwijk denkt de gemeente daar anders over. In deze stad zijn inmiddels twee vakantieparken omgevormd tot woonwijken, en de komende jaren zullen er nog twee volgen. Wethouder Jeroen de Jong: ‘‘Het was de meest logische keuze. Deze parken werden al volop permanent bewoond en zouden nooit meer toeristen ontvangen.’’

Het voorbeeld uit Harderwijk geeft aan dat gemeenten permanente bewoning van recreatiewoningen al op verschillende wijzen kunnen toestaan. Deze procedures voor het wijzigen van een bestemming nemen echter veel tijd in beslag en worden daarom maar weinig ingezet. 

Nieuwe wetswijziging maakt permanente bewoning makkelijker

Door een nieuwe wetswijziging hebben gemeenten nu meer mogelijkheden om permanente bewoning van recreatiewoningen toe te staan, mits de recreatiewoning voor 1 januari 2019 is gebouwd. Met de wetswijziging is een omgevingsvergunning voor de permanente bewoning van een recreatiewoning geïntroduceerd die snel kan worden verleend.

De omgevingsvergunning geldt voor de duur dat de aanvrager de recreatiewoning permanent bewoont en kan eenmalig worden overgedragen aan een rechtsopvolger. Daarmee verruimt het de mogelijkheden voor permanente bewoning.

Voldoen aan bouwtechnische eisen

Of dit er daadwerkelijk voor zal zorgen dat meer recreatiewoningen permanent bewoond zullen worden, is nog de vraag. Naast dat de recreatiewoningen zich bevinden in gebieden die enkel voor recreatie bedoeld zijn, voldoen veel recreatiewoningen niet aan de bouwtechnische eisen voor permanente bewoning. Voor een woonbestemming moeten de recreatiewoningen dus eerst aan de minimale eisen van het Bouwbesluit voldoen. Hoe snel dat zal gaan, zal de tijd moeten uitwijzen.

Over de schrijver
CHEPRI, het kwaliteitsnetwerk (partners & members) voor particuliere beleggers biedt jou directe toegang tot de vastgoedsector, vastgoed, kennis, netwerk, expertise én business.
Reactie plaatsen