Reactie Internetconsultatie wet betaalbare huur
31 maart 2023 
1 min. leestijd

Reactie Internetconsultatie wet betaalbare huur

Advocaten: mr. C.C. van Meurs-Janssens & mr. R.D.G. de Grave Direct tel: +31681688285 & +31682064985 E-mail: vanmeurs@kadv.nl & degrave@kadv.nl Datum: 22 maart 2023 Onze ref.: P102931 Uw ref.: Inzake: Internetconsulatie Wet betaalbare huur

Excellentie, 

Graag maken wij gebruik van de mogelijkheid te reageren op het wetsvoorstel Betaalbare Huur (hierna: “het wetsvoorstel’’). Het wetsvoorstel behelst (onder meer) de regulering van de (aanvangs)huurprijzen in het middensegment en maakt de maximale huurprijzen op basis van het WWS dwingend. Het doel van het wetsvoorstel is het creëren van een groter aanbod huurwoningen voor mensen met een middeninkomen. De vraag is echter (ten zeerste) of deze doelstelling met dit wetsvoorstel zal worden bereikt. 

Daarentegen heeft het wetsvoorstel ingrijpende gevolgen voor verhuurders, een groep die reeds geconfronteerd wordt met veel – vooraf onvoorzienbare - (financieel) nadelige maatregelen zoals de “box 3-regeling” en de hoge stijging van de WOZ-waarde(s). 

Het wetsvoorstel tast (in behoorlijke mate) de rechten en vrijheden van verhuurders aan zoals het eigendomsrecht (artikel 1 EP EVRM), het vrije verkeer van diensten (Dienstenrichtlijn) en het vrije verkeer van kapitaal (VWEU) waarvoor geldt dat de aspecten als noodzaak en proportionaliteit dragend moeten zijn gemotiveerd. 

Onderstaand vragen we uw aandacht voor een aantal specifieke aspecten van het wetsvoorstel:

Download volledige brief >>

Over de schrijver
CHEPRI, het kwaliteitsnetwerk (partners & members) voor particuliere beleggers biedt jou directe toegang tot de vastgoedsector, vastgoed, kennis, netwerk, expertise én business.
Reactie plaatsen